Leverandørwebinar

Vi inviterer til webinar for å fortelle overordnet om vårt arbeid med samfunnsansvar og seriøsitet, samt for å gi en mer operativ innføring i HMSREG/HMSREG-app.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 9. februar 2023 klokken 16:46

Vi inviterer til webinar for å fortelle overordnet om vårt arbeid med samfunnsansvar og seriøsitet, samt for å gi en mer operativ innføring i HMSREG/HMSREG-app.

Ambisjon

Vår langsiktige ambisjon for en bærekraftig leverandørkjede er å være en profesjonell byggherre som stiller målrettede krav, samtidig som vi sikrer rettferdig og like konkurransevilkår.

Drivkraft

Vi skal være en drivkraft for leverandørers evne til å balansere miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn i sin virksomhet og bidra til å styrke deres konkurransekraft, langsiktige verdiskaping og omdømme.

I våre kontrakter stiller vi derfor utvidede krav til våre leverandører for å sikre ivaretagelse av vårt felles samfunnsansvar. Gjennom oppfølging og samarbeid med leverandørene vil vi sikre etterlevelse av våre krav.

Bruk av HMSREG er et strategisk viktig tiltak og et krav vi stiller i alle våre nye entreprisekontrakter for enklere å kunne følge opp seriøsitet i vår leverandørkjede.

Bli med på webinar

Velkommen til alle leverandører, underleverandører og kritisk sikkerhetspersonell som ønsker å høre mer om dette tema.

I tillegg til egne Bane NOR-ressurser vil HMSREG gi en introduksjon til HMSREG/HMSREG-app.

Du får mulighet for å stille spørsmål etter webinarets slutt.

Vi vil ta opp webinaret og legge det tilgjengelig her på nettsiden i etterkant.
Når du er påmeldt får du tilsendt en teamslenke/invitasjon der du kan logge deg på når webinaret starter.

Kontakt oss


Publisert: 9. februar 2023 klokken 16:46