Kontraktsutlysning: Fornyelse Gardermobanen 2024-2025

Gardermobanen åpnet i 1999 og er en høyhastighetsbane med stor trafikkbelastning. På bakgrunn av alder og tilstand er det nå behov for en større fornyelse av strekningen. Kontraktsarbeidene i 2024 og 2025 vil i hovedsak omfatte skinnebytte og sporvekselbytte.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. oktober 2023 klokken 09:56

Arbeidere står i sporet i mørket, man ser store gnister.

Foto: Anders Jacobsen Schmidt

Det skal i 2024 skiftes ca. 15.000 spormeter skinner mellom Lillestrøm og Kløfta, samt utskifting av 3 sporveksler på Lillestrøm stasjon. I 2025 skal det skiftes ca. 14.000 spormeter skinner på forskjellige strekninger på Gardermobanen. Det skal også byttes 2 sporveksler på Lillestrøm stasjon og 4 sporveksler på Gardermoen stasjon i 2025.

Færre feil og forsinkelser

Prosjektet skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil trafikkavvikling på jernbanestrekningen.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres i flere planlagte sporbrudd, i tillegg til at en betydelig andel av omfanget skal gjennomføres på hvite tider.

Fokus på bærekraft og ytre miljø

I forkant av kontrakten som nå skal lyses ut, har Bane NOR lagt stor vekt på tett og god dialog med markedet.

– I september inviterte vi til markedsdialog. I møtene med potensielle tilbydere, presenterte vi prosjektet, og fikk verdifulle innspill og tilbakemeldinger som har vært svært nyttige i det videre planarbeidet, forklarer kontraktrådgiver Birgitte Christensen.

All kommunikasjon i forkant av konkurransen skal rettes til Kontraktsrådgiver.
Når konkurransen er kunngjort, skal kommunikasjonen foregå via konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Presentasjon fra Markedsdialogen


Publisert: 3. oktober 2023 klokken 09:56