Bane NOR søker rådgiver til oppgradering av Myrdal stasjon

Myrdal stasjon på Bergensbanen skal bygges om, for å øke kapasiteten på stasjonen og styrke sikkerheten for de reisende. Nå søker vi rådgiver for byggeplan.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 4. september 2023 klokken 14:06

Bilde av Myrdal stasjon, med spor, bygninger og fjell i bakgrunnen.

Myrdal har en spektakulær beliggenhet, og er endestasjon for Flåmsbana, så vel som et stopp på Bergensbanen. Foto: Gunnar Levring, Bane NOR

Bane NOR har invitert kvalifiserte leverandører til å levere tilbud i konkurranse med forhandling om prosjekteringsoppdrag for utarbeidelse av byggeplan for oppgradering av Myrdal stasjon.

Prosjektet omfatter ny plattform til spor 2, planfri kryssing av spor (overgangsbru eller undergang), samt ombygging og fornying av kontaktledningsanlegget på stasjonen. Rådgiver skal bistå med optimalisering og valg av løsninger, eventuelle reguleringsendringer og utarbeidelse av byggeplan for en utførelsesentreprise. Rådgiverkontrakten har også opsjon for oppfølging i byggetiden.

Det blir spesielt viktig å legge gode planer for anleggsgjennomføring og faseplanlegging for å sikre en effektiv gjennomføring. Det er også et mål å påvirke trafikken på Bergensbanen så lite som mulig i byggeperioden.

Oppstart av prosjektering er planlagt i januar 2024, med byggestart våren 2026 og ibruktakelse i 2027/2028. Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN; TED; TransQ.

Bilde av passasjerer på plattformen ved Myrdal stasjon

Myrdal stasjon er travel i turistsesongen, siden den er endestasjon for bildeskjønne Flåmsbana. Foto: Gunnar Levring, Bane NOR


Publisert: 4. september 2023 klokken 14:06