Bane NOR Transport inviterer til åpen dag

Vi inviterer samarbeidspartnere og bransjekollegaer til åpen dag 18. april 2023 på vår helt nye LT18.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. mars 2023 klokken 15:04

Foto av togtype LT18 som rydder snø.

Foto: Bane NOR

LT18 er en stor fireakslet lastetraktor som skal godkjennes med ATC, men leveres også utstyrt med ETCS ombordutrustning, som er nødvendig for å være godkjent til å kjøre på ERTMS-strekninger. Det er 12 kjøretøy av denne typen som er i bestilling. De to første kjøretøyene ble levert høsten 2022 og har gått i testdrift vinter 2022/23.

Nå ønsker vi å vise frem det nye kjøretøyet og få innspill til hva slags utstyr et slikt kjøretøy bør utstyres med. Målet er at LT18 skal bidra til mer energi- og kostnadseffektiv drift.

Vi setter sikkerheten først og derfor må vi fordele antall deltakere utover dagen. Ved påmelding ber vi derfor om at du angir klokkeslett for tidspunktet du ønsker å delta. Vi byr på kaffe og en fin jernbaneprat.

Når og hvor

Når: Tirsdag 18. april 2023 kl. 10:00 – 14:00

Hvor: Bane NORs hovedkontor, Schweigaards gate 33, Oslo

Praktisk info

Kjøretøyet LT18 blir stående på Oslo S på baksiden av Bane NORs hovedkontor i Schweigaards gate 33 (S33). For å komme inn på området benyttes hovedinngangen til S33 og deretter døren som leder til baksiden av bygget.

Velkommen! Vi gleder oss til å treffe deg!


Publisert: 27. mars 2023 klokken 15:04