Spennende samspill på store prosjekter

I Bane NORs utbyggingsdivisjon har rundt 600 medarbeidere innenfor ulike fagfelt ansvaret for noen av Norges største anleggsprosjekter. Mulighetene for varierte og utfordrende arbeidsoppgaver er store.

Publisert: 28. april 2023 klokken 18:03

Portrett av Marianne med hjelm og vernetøy med anleggsarbeid i bakgrunnen.

Marianne Hvaal Larsen, også kjent som "Betong-Larsen", trives som byggeleder for store konstruksjoner på Vestfoldbanen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Ved Minnesund treffer vi Inger Strøm Flugsrud (31) ute på den 836 meter lange Minnevika jernbanebru som bygges over Vorma.  Her skal togene kjøre i 200 km/t på nytt dobbeltspor fra oktober av.

Inger er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innenfor teknisk geofag. Hun startet som trainee i Bane NOR i 2018, og nå er hun assisterende prosjektleder på dobbeltsporparsellen Eidsvoll nord-Langset på Dovrebanen. 

– Da studiene gikk mot slutten, skulle jeg først og fremst komme i gang og øve meg på jobbsøking. Dermed var det litt tilfeldig at første søknad gikk til Bane NOR, men ikke helt – jeg ønsket å kunne jobbe med noe som var samfunnsnyttig og hadde positive miljøaspekter, sier Inger.  

– Under intervjuene virket det som Bane NOR kunne være en god start på arbeidslivet, og i ettertid er jeg kjempefornøyd med valget. Jeg opplever at jeg har fått gode muligheter til å lære og utvikle meg, fortsetter hun.

Hundre års lønnsomhet  

Det er 4,5 kilometer med dobbeltspor som bygges på entreprisen som Inger følger opp, med flere mindre bruer og konstruksjoner i tillegg til den lange brua over Vorma. Utbyggingen er et bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

– For meg er det motiverende å jobbe med noe så konkret, hvor jeg kan se fra uke til uke og fra år til år hvordan arbeidene går framover. Bygging av ny jernbane har et hundreårsperspektiv, og jeg liker tanken på å skape noe som vil være samfunnsnyttig i mange generasjoner framover. Når vi er borte, vil brua og banen stå igjen etter oss! 

– Selv om du har fokus på samme mål gjennom flere år, blir arbeidsdagen aldri kjedelig. Jeg opplever at oppgavene er spennende, utfordrende og varierte, fortsetter Inger og legger til at et godt arbeidsmiljø er en annen viktig trivselsfaktor. 

– Jeg trives med å være til stede på anlegget, følge med på det som skjer og kjenne at jeg er en del av et team som drar i samme retning. Jeg har stor respekt for de som jobber ute på anlegget og den jobben de gjør, framholder hun.

– Jeg føler at jeg tidlig fikk ansvarsfulle oppgaver i Bane NOR, og erfaringene her fra Eidsvoll vil nok påvirke meg videre i karrieren og inspirere meg til å søke enda mer ansvar i framtida, avslutter Inger Strøm Flugsrud.

Inger med hjelm og vernetøy foran Bane NORs brakkerigg på Eidsvoll.

- Jeg liker å skape noe som er samfunnsnyttig i mange generasjoner, sier Inger Strøm Flugsrud. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Betong-Larsen

Mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen bygger Bane NOR 13,6 kilometer med nytt dobbeltspor. Marianne Hvaal Larsen er byggeleder og har ansvaret for alle betongkonstruksjonene, inkludert nye Horten stasjon. 

– Jeg går under tilnavnet «Betong-Larsen», humrer den blide byggelederen. Men «Bru-Larsen» hadde kanskje vært mer passende, Marianne er nemlig kjent for å være glad i bruer.

Derfor stortrivdes hun under byggingen av dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn, som var ferdig i 2018. Der var det mange flotte bruer å bryne seg på. Nå har hun bare to jernbanebruer og ei gang- og sykkelveibru, men til gjengjeld ligger den nye Horten stasjon oppe på en av bruene.

Samspill om store oppgaver

Marianne er utdannet sivilingeniør i konstruksjoner fra NTNU. I 2012 oppdaget hun at Jernbaneverket skulle i gang med utbyggingen mellom Larvik og Porsgrunn. 

– Jeg ville flytte hjem til Larvik. Dessuten hadde jeg fått en smak av store utbyggingsprosjekter gjennom sommerjobb hos en entreprenør, sier Marianne.

– Før det hadde jeg hadde vært gjennom et slags trainee-program i Statens vegvesen og jobbet et par år med prosjektering av store bruer i Vegdirektoratet, legger hun til.

Hun synes det er gøy å være med på store prosjekter og trives med å kunne variere hverdagen mellom kontor og befaring. 

– Det har vært viktig for meg at byggherre og entreprenører ikke blir motstandere, men medspillere. Vi ønsker at de skal lykkes, sier byggelederen, som ofte opplever at problemer blir løst når begge parter kommer ut i marka og snakker sammen.

Hun mener også at det blir et spesielt bra arbeidsmiljø i en prosjektorganisasjon: – Vi blir veldig samlet, og det blir en bra gjeng med god energi, framhever hun.
Grønnere valg

– Jeg er opptatt av miljø og har bestandig syklet, alltid og over alt. Derfor var det litt feil å jobbe med vei, det er bedre å bygge jernbane. Vi gjør store inngrep, men samtidig bygger vi noe som folk skjønner betydningen av, konstaterer Marianne. 

I jobben med konstruksjoner har Marianne fulgt prosjekter helt fra planfase til ferdig jernbane. Hun jobbet i to år med planleggingen av InterCity-prosjektene, for så å bygge ett av dem. Kanskje blir neste stopp etter hvert planprosjektet Sandefjord-Stokke, samtidig som hun bidrar på andre prosjekter.

– Det er stor fleksibilitet til å påvirke og endre stillingsinnholdet i denne organisasjonen, slår Marianne fast.


Publisert: 28. april 2023 klokken 18:03