Byutvikling og eiendomsforvaltning

Bane NOR eier og utvikler all jernbaneeiendom i landet, og har som en viktig oppgave å utvikle gode knutepunkt rundt stasjonene.

En mann går mot togstasjonen.

Vi eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er landets ledende knutepunktutvikler. Nikolas Gokstad, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi eier og utvikler all jernbaneeiendom i landet, og har som en viktig oppgave å utvikle gode knutepunkt rundt stasjonene. Vi forvalter og drifter over 1500 bygg og 335 togstasjoner og holdeplasser.

Årlig investerer vi 1-3 milliarder kroner, og vi har til enhver tid over 200 aktive prosjekter innen eiendomsutvikling - alt fra restaurasjoner til nybygg, fra stasjonsbygg til hoteller og leilighetskomplekser.

Samtidig som vi jobber for at flere kan ta mer tog, legger vi til rette for en bærekraftig utvikling av byer, steder og regioner i vårt arbeid.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Vi er rundt 200 ansatte, men har bruk for flere dyktige og engasjerte fagfolk over hele spekteret av oppgaver innen utvikling og forvaltning av eiendom – fra drift og teknikk til kundeutvikling og miljørådgivning.