Bli en bedre leder med hjelp fra oss

Som en del av vårt kompetansetilbud på lederutvikling tilbys flere samlinger, kurs og workshops. Våre medarbeidere er vår aller viktigste ressurs, derfor vektlegger vi deres utvikling høyt!

Fokus på lederutvikling

Vi satser på våre ledere og derfor har vi lykkes med at våre ledere er kjent for å skape gode resultater, utvikle våre medarbeidere og skape et miljø for læring og utvikling. Vi er en attraktiv arbeidsgiver for ledere som vil og kan utvikle seg til større lederroller og vi har en intern pool med kompetente ledere vi kan rekruttere fra. 

For å sikre en rød tråd i vårt fokus på lederutvikling, opererer vi med fire lederprinsipper:

  1. Sette retning
  2. Ta ansvar
  3. Gi handlingsrom
  4. Utvikle og motivere

Bli en bedre leder med hjelp fra oss

Morten Leknes er ny i stillingen som assisterende banesjef fra august 2022. Han har deltatt på flere samlinger i året som har gått, og for hans del har Lederutviklingsprogrammet vært en viktig bidragsyter for at han har lyktes i de lederrollene han har hatt. Fra å være en helt fersk leder, hvor han først og frem har hatt fagkunnskap om jernbanen, til å oppleve at han mestrer ledelse på et helt annet nivå. 

– En av de viktigste erfaringene jeg har gjort meg igjennom ledelsesprogrammet, er at det blir veldig synlig hvor viktig det er å sette av nok tid til ledelse i en travel hverdag, sier Morten.

Konkrete eksempler på lederutvikling i Bane NOR 

  • «Vokse i lederrollen»  - Lederutvikling i fire moduler 
  • «Samspill og ledelse» - Lederutvikling for matriseleder  
  • "Ledelse på skinner" - Kontinuerlig teoretisk påfyll og inspirasjon for deg som er leder
  • "På sporet av ledelse" Ledertalentutvikling tilpasset medarbeidere som er yngre enn 35 år, og er motivert for en lederrolle. 
  • Arbeidsrettslige tema
  • HMS-kurs