Beskrivelse av infrastrukturen

Informasjon om Network Statement, grafisk togruter, oversikt over tilleggstjenester og driftsoperativ informasjon.

Jernbanenettet i Norge

Network statement

Network Statement er Bane NORs produktbeskrivelse av infrastrukturen. Dokumentet inneholder informasjon om vilkårene for å søke om tilgang til å trafikkere jernbanenettet. I tillegg finnes informasjon om kapasitetsfordeling og tidsfrister, tjenestene, prissystemet samt rettslig forankring.

Network Statement 2022

Gyldighetsperiode / Validity period Network Statement 2022: 12. desember 2021 - 10. desember 2022

Verksteder

Verksteder - Geografisk oversikt over alle verksteder, med klikkbare lenker

Serviceanlegg

Serviceanlegg - velg vedlegg 3.6.5 Serviceanlegg og beredskapsmateriell

Driftsbanegårder og hensettingsspor

Driftsbanegårder og hensettingsspor

Stasjoner og strekninger 

Stasjoner, baner og strekninger - Geografisk oversikt over alle baner, med klikkbare strekninger

Drammenbanen

Gjøvikbanen

Hovedbanen

Østfoldbanen

Østfoldbanen, Østre linje

Stasjonene A-Å - Her er alle landets stasjoner og holdeplasser med persontrafikk presentert på sin egen nettside med informasjon om tilgjengelighet, bilder, servicetilbud og sanntidsinfo om togtrafikken for alle stasjoner.

Strekningsbeskrivelsen for Bane NORs nett (SJN) 

SJN inneholder beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen med særbestemmelser og betjeningsanvisninger som underlag til den strekningsbok jernbaneforetakene skal utarbeide til sitt personell.

Strekningsbeskrivelse - inneholder oversikt over jernbanenettet og er et oppslagsverk med informasjon for operativt personale

Bane NOR kartvisning  

Bane NORs kartvisning - viser blant annet signalenes plassering og terreng.

Trafikkregler for Bane NORs nett (TJN) 

TJN er beskrivelse av togfremføringsforskriften, utfyllende bestemmelser og dokumentasjon. Grunnlaget utgjør deler av førers regelbok.

Trafikkregler for Bane NORs nett - TJN

Målevognsbilder 

Målevognsbilder viser en simulatorvisning av strekningene på jernbanenettet i Norge.

For å se målevognsbilder kan det avtales et møte med Bane NOR.

Send e-post til marked@banenor.no 


Beredskapsportalen

Bane NOR har utarbeidet en beredskapsportal for ansatte, ulike jernbaneforetak og brann- og redningsetater, hvor Bane NORs beredskapsdokumentasjon er samlet og lett tilgjengelig for brukeren.

Send e-post til marked@banenor.no for tilgang.

Kapasitet på jernbanenettet i Norge

Trafikkpakke 4 - Øst 

Tognummerserie R21

100 - 139

Østfoldbanen

Regiontog

140– 156

Østfoldbanen

Regiontog, innsats

1100– 1149

Østfoldbanen

Lokaltog

1150 – 1169

Østfoldbanen

Lokaltog, innsats

1901 – 1941

Østfoldbanen, Østre Linje

Lokaltog

1951 - 1954

Østfoldbanen, Østre Linje

Lokaltog, innsats

2100 - 2199

Drammen- og Hovedbanen

Lokaltog

2200 - 2299

Drammen- og Hovedbanen

Lokaltog

2703 - 2781

Østfoldbanen

Lokaltog

2804 - 2860

Østfoldbanen

Lokaltog, innsats

200 - 298

Gjøvikbanen

Region- og lokaltog

Vedlegg med forklaring av merknadene: 
Forklaring på rutetabeller.pdf

Tjenesterutebøker

Grafiske togruter for gjeldende rutetermin.

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Grafiske togruter

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.

Daglige rutegrafer og strekningsinformasjon

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.


Driftoperativ informasjon.

Gå til S-sirkulærer

Trafikkpakke 3 Vest

Tognummerserie for R19

60 – 69

Bergensbanen

Regiontog

600 – 610

Bergensbanen

Regiontog (dag- og nattog)

1800 – 1849

Bergensbanen

Regiontog Vossebanen/Myrdal

2600 – 2699

Bergensbanen

Lokaltog Bergen-Arna

Ruteplakater

PD-21026 = Finse, Hallingskeid, Myrdal og Flåmsbana
PD-21027 = Mjølfjell - Bolstadøyri
PD-21028 = Dale - Arna
PD-21029 = Bergen

PD-21026.pdf
PD-21027.pdf
PD-21028.pdf
PD-21029.pdf

Trafikkpakke 2 Nord

Tognummerserie for R18:
461 – 499: Nordlandsbanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Trondheim S – Bodø.
40 – 49, 400 – 407: Dovrebanen: Fjerntog (FJ- og N-tog) Oslo S – Trondheim S.
1780 – 1799: Saltenpendelen: Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø. 
420 – 460: Trønderbanen: Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer. 
2340 – 2347: Raumabanen: Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes. 
1770 – 1779: Meråkerbanen: Regiontog (R-tog) Heimdal - Trondheim S – Storlien
412-419 Trondheim- Røros- (Hamar), 2378-2391: Røros- Hamar og Trondheim- Hamar.

I tillegg kjører tog 308, 329, 311, 316 fra Drammen til Dombås. Disse er oppgitt i rutetabellen for Dovrebanen.
Disse avgangene er ment som overgang til/ fra Raumabanen.


Vedlegg med forklaring av merknadene: 
Forklaring på rutetabeller.pdf

Tjenesterutebøker

Tjenesterutebøkene er et informasjonsdokument.

Ruteplakater -  gyldig fra 10.12.2017 - 08.12.2018

PD-21001.pdf
PD-21004.pdf
PD-21011.pdf
PD-21012.pdf
PD-21013.pdf
PD-21030.pdf
PD-21031.pdf
PD-21032.pdf
PD-21033.pdf
PD-21034.pdf
PD-21035.pdf
PD-21036.pdf

Grafiske togruter for gjeldende rutetermin.

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Grafiske togruter

De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene.

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.

Daglige rutegrafer og strekningsinformasjon

Daglige rutegrafer med planlagte arbeider, innstillinger og kjøringer av ekstratog for valgt dag.


Driftoperativ informasjon.

Gå til S-sirkulærer

Trafikkpakke 1 Sør

Sørlandsbanen

700-799

Oslo S - Kristiansand/Stavanger

Lokaltog Stavanger(Jærbanen)

3000-3199

Egersund-Stavanger

Arendalsbanen

2500-2549

Nelaug-Arendal

Stavanger - Skeiane

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-3102-3163.pdf

Egersund - Stavanger

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-3001-3093.pdf

Oslo S – Kristiansand – Stavanger (fra side 18)

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-601-745.pdf 

Nelaug - Arendal (fra side 13)

http://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/tjenesteruteboker-r18/tjenesterutebok_rutetermin_r18_nsb-2340-2684.pdf

Ruteplakater -  gyldig fra 10.12.2017 - 08.12.2018

PD-21001 (Oslo S og Nationaltheatret)
PD-21001.pdf
PD-21017, 21022 og 21023 (Sørlandsbanen og Arendalsbanen)
PD-21017.pdf
PD-21022.pdf
PD-21023.pdf