Spesialtransport

Ved frakt av spesialtransport som gods på bane må det søkes om godkjenning fra Bane NOR for å kunne vurdere om lasten kan fraktes forsvarlig.

Bane NOR gir dere mulighet til å verifisere om en spesialtransport er gjennomførbar gjennom å simulere transporten i et dataverktøy. Jernbaneforetaket plikter selv å opplyse om transporten har en slik last at den må fremføres som spesialtransport.

Kontakt oss