Sikkerhet på terminalen

Her finner du som er sjåfør på terminalen instrukser og informasjon angående sikkerhet på de ulike lokasjonene.

Inne på terminalen møter du maskiner med enorme krefter og store containere. Du kan være i livsfare om du ikke er forsiktig! På denne siden vil du finne kort informasjon om hvordan du kan holde deg trygg på terminalene.

Flere av terminalene har en ekspedisjon ved inngangsporten som kan gi deg relevant sikkerhetsinformasjon.

Bane NOR minner om

  • Veitrafikkloven gjelder på alle terminalene, følg skiltene på plassen
  • Syntlighetsbekledning på overkroppen er et krav på alle Bane NORs godsterminaler

Kontakt din terminaloperatør eller jernbaneforetak for informasjon om prosedyrer ved lasting og lossing.

Sikkerhetsinstrukser på terminalen