Høring R25 sporbruksplaner tømmerterminaler

Her kan du se sporbruksplaner for R25 for tømmerterminaler.

Publisert: 2. juli 2024 klokken 09:33

Se sporbruksplaner for R25 på tømmerterminalene, jfr. høringsbrev fra Ruteplan av 01. juli 2024.

Høringskommentarer til disse sporbruksplanene sendes sammen med andre høringskommentarer innen høringsfristen for R25; fredag 1. august 2024 kl. 09:00. 

Bane NOR Gods vil ha dialogmøter med berørte togselskap om disse sporbruksplanene i samordningsperioden fra 1. august til 30. august. 


Publisert: 2. juli 2024 klokken 09:33