Plattformtiltak for nye tog på Trønderbanen

Som del av en betydelig modernisering av Trønderbanen kommende tiår, må også mange av dagens plattformer oppgraderes. Hele 22 plattformer får store eller mindre ansiktsløftinger i en hektisk periode frem til april 2021.

Skisse av de nye FLIRT-togene som skal trafikkere Trønderbanen. Merk at fargene på toget vil bli annerledes. (Foto: Jernbanedirektoratet)

En viktig del av den tunge satsingen er innfasing av nye togsett. Fra våren 2021 skal det fases inn nytt togmateriell av typen FLIRT Type 76 bimodale, som betyr at de kan kjøre både på diesel og strøm.

De nye togene erstatter dagens togsett (type 92) og er betydelig lengre enn de gamle togene. Dette medfører at plattformer må oppgraderes, det må etableres nye områder for å parkere togene om natten og det må bygges nytt verksted. De nye togene gir vesentlig større ombordkapasitet, bedre komfort og regularitet, samt høyere driftsstabilitet.

Arbeidet er delt inn i to faser. I perioden 2019-2021 skal det gjennomføres nødvendige tiltak på plattformer og der dagens ruteplan er førende. Tiltakene skal legge til rette for innfasingen av nye tog i 2021, og vil for flere stasjoner være av midlertidig art fram til større tiltak kan gjennomføres.

For syv stasjoner vil arbeidene føre til permanente endringer: Lundamo, Skansen, Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad og Røra. Plattformlengden er satt til 120 meter slik at alle dørene på de nye togene kan brukes. Høyden på plattformen er 76 centimeter, og bredden er fire meter. Noen unntak kan gis dersom eksisterende bygg står nært. Universell utforming av stasjonene er selvsagt obligatorisk.

Den kommende elektrifiseringen av banen frem til Stjørdal og Storlien er også en premiss. Andre tiltak på plattformene kan være, rekkverk, gjerder, belysning, sitteplasser, leskur, dynamisk ruteinformasjon med klokke (og vanlige oppslagstavler med rutetabeller etc.), høyttalere, søppelbøtter samt nødvendig skilting.