Trønderbanen Plattformtiltak

Som del av en betydelig modernisering av Trønderbanen kommende tiår, må også mange av dagens plattformer oppgraderes. Hele 22 plattformer får store eller mindre ansiktsløftinger i en hektisk periode frem til april 2021.

I løpet av 2021 skal det fases inn nytt togmateriell av typen FLIRT type 76, som kan kjøre både på diesel og strøm. De nye togene er betydelig lengre enn de gamle, og derfor må mange plattformer oppgraderes. For flere stasjoner blir tiltakene midlertidige fram til større tiltak kan gjennomføres.

For syv stasjoner vil arbeidene føre til permanente endringer: Lundamo, Skansen, Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad og Røra.

Les mer

2019
2020
2021
  • Arbeidene med tiltak på stasjonene startet.
  • Juni: Arbeidene på Lundamo ferdige.
  • 27. juli: Arbeidene starter på Ranheim.
  • 1. september: Arbeidene starter på Vikhammer.
  • Første runde med stasjonstiltak avsluttes i april.
  • Innfasing av nye Flirt-tog som går både på strøm og diesel.