Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Prosjektet for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen skal tilrettelegge for halvtimesintervall på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer. Gjennom dette skal det regionale kollektivtilbudet styrkes og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Arbeidet er delt inn i flere mindre prosjekter som alle tar for seg større og mindre tiltak som er nødvendig.

Illustrasjonsbilde fra Stavne-Leangenbanen. Foto Ole Martin Wold Bane NOR