Markering av Dovrebanens 100-årsjubileum

Høsten 2021 er det 100 år siden Dovrebanen offisielt ble åpnet. Dette skal Bane NOR markere med et jubileumsarrangement fredag 17. og lørdag 18. september.

Dovrebanens åpning på Hjerkinn. Foto: Severin Worm-Petersen

På dagen 100 år etter at Kong Haakon VII klippet snoren på Hjerkinn og erklærte Dovrebanen for åpnet, vil et damptog med teakvogner i tidsriktig stil forlate Dombås stasjon for å markere jubileet.

Det blir et innholdsrikt jubileumsarrangement 17. og 18. september hvor blant annet Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og samferdselsminister Knut Arild Hareide deltar. På jubileumsarrangementet vil vi feire de 100 årene som er gått, men samtidig rette søkelyset fremover på årene som kommer.

Det er Bane NOR og Jernbanedirektoratet som sammen med de fire direkte berørte kommunene; Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal samt «endestasjonen» Trondheim som står bak jubileumsarrangementet. Vi vil også rette en stor takk til Norsk jernbanemuseum for deres viktige bidrag.

Program

Fredag 17. september 2021:

Dombås. Avgang kl. 09:30
Togfrokost på perrongen fra 08:30. Dovre bygdekvinnelag serverer frokost. Underholdning ved Dovre spelemannslag og Dombås musikkforening. Taler ved fungerende ordfører Guri Ruste og konsernsjef Gorm Frimannslund, Bane NOR. Avgang for toget med inviterte gjester ombord.

HKH Kronprins Haakon Magnus går på kongevognen i jubileumstoget.

Hjerkinn.  Ankomst kl. 10:55. Avgang kl.13:00
Markering av åpningen i 1921, Avduking av plakett og hilsningstale ved HKH Kronprins Haakon Magnus. Underholdning ved Dombås musikkforening, Kulturskolen og DÅM. Lunsj. Innlegg ved samferdselsminister Knut Arild Hareide, jernbanedirektør Knut Sletta, konsernsjef Gorm Frimannslund og riksantikvar Hanna Geiran.

Oppdal. Ankomst kl. 14:15
Arrangement på Oppdal stasjon. Underholdning ved Oppdal kulturskole. Taler ved ordfører Geir Arild Espnes, Oppdal kommune og konserndirektør Sverre Kjenne, Bane NOR.

«Hvordan skal Dovrebanen bli det foretrukne valget?»
Samferdsels- og næringslivsseminar i Oppdal kulturhus 15:30 – 17:30.

Foredrag ved administrerende direktør for ASKO Transport, John Strand, varaordfører Marit Bjerkås, Rennebu kommune og Head of Tendered Services, Dan Olofsson, SJ Sverige. Paneldebatt med foredragsholderne samt jernbanedirektør Knut Sletta, konsernsjef Gorm Frimannslund og samferdselsdirektør Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune. Avsluttes 17:30. Jubileumsmiddag på Oppdal Turisthotell 19:15 for inviterte gjester.

Lørdag 18. september 2021:

Oppdal. Avgang kl.10:00
Underholdning ved Oppdal kulturskole. Innlegg ved ordfører Geir Arild Espnes, Oppdal kommune, og områdedirektør Thor Brækkan, Bane NOR.

Berkåk. Ankomst kl.10:50. Avgang kl.12:25
Arrangement på Berkåk stasjon. Underholdning og folkefest. Åpning av «nye» Berkåk stasjon og stasjonsparken ved statssekretær John-Ragnar Aarseth, Samferdselsdepartementet. Taler ved ordfører Ola Øie, Rennebu kommune, konserndirektør Sverre Kjenne og prosjektleder Nina Johnsen, begge Bane NOR.

Støren. Ankomst kl. 13:15. Avgang kl. 14:45
Arrangement på Støren stasjon. Underholdning, stumfilm og folkefest. Jernbanefaglig søkelys på Bane NORs to store prosjekter på Støren; nytt togverksted og område for parkering/hensetting av tog. Taler ved ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal, fylkesordfører Tore O. Sandvik, Trøndelag fylkeskommune, konserndirektør Jon-Erik Lunøe, Bane NOR Eiendom og prosjektsjef Stine Wist, Bane NOR Utbygging.

Melhus. Ankomst 15:20. Avgang kl. 15:28
Kort stopp med hilsning av ordfører Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus kommune, og konserndirektør Henning Scheel, Bane NOR. Gjestene forlater ikke toget.

Trondheim. Ankomst kl.16:30
Arrangement på Fosenkaia. Underholdning og folkefest. Innlegg ved ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune, konsernsjef Gorm Frimannslund og konserndirektør Jon-Erik Lunøe, begge Bane NOR, fungerende administrerende direktør Lena Angela Nesteby, SJ Norge og jernbanedirektør Knut Sletta, Jernbanedirektoratet.

Corona-restriksjoner overholdes ved alle stoppesteder og enkeltarrangement i samarbeid med kommunenes helseansvarlige. Dette kan begrense deltakelsen ved enkelte av arrangementene.