Trondheim-Stjørdal: Dobbeltspor

Konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan, ble 30. januar 2018 sendt til Trondheim og Malvik kommuner for behandling etter plan- og bygningsloven. Bakgrunn for prosjektet er at jernbanestrekningen mellom Trondheim S og Stjørdal har begrenset kapasitet. Dobbeltspor trengs for å få økt frekvens og hastighet på Nordlandsbanen fra Trondheim. Banen går i dag stort sett helt nede i strandsonen. En modernisering vil kunne gi bedre tilgang til sjøen i flere tettbygde områder.

Prosjektet er ikke prioritert i NTP og derfor midlertidig stanset.