Punktlighetsstatistikk

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2022) Mål 2023 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 87,8% 90,0% 81,8% 85,0% 85,6% 89,7%
Flytogets ankomst til Gardermoen 92,5% 95,0% 89,2% 88,2% 89,0% 95,3%
Rushtid i Oslo 82,2% 85,0% 76,0% 76,2% 77,1% 83,4%
Alle godstog (uten malmtog) 76,2% 80,0% 66,1% 70,5% 69,9% 64,7%
Avgang fra Alnabru (godstog) 75,6% 90,0% 47,1% 63,5% 59,9% 33,3%
Regularitet (persontog) 95,1% 97,0% 87,1% 91,7% 92,2% 96,4%

Sist oppdatert: 04.02.2023

Sist oppdatert: 04.02.2023

Sist oppdatert: 04.02.2023