Punktlighetsstatistikk

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2020) Mål 2021 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 90,3% 90,0% 87,2% 88,7% 89,5% 89,5%
Flytogets ankomst til Gardermoen 94,8% 95,0% 93,4% 94,2% 95,3% 95,3%
Rushtid i Oslo 84,8% 85,0% 77,1% 83,5% 85,0% 85,0%
Alle godstog (uten malmtog) 79,9% 80,0% 77,1% 71,3% 73,9% 73,9%
Avgang fra Alnabru (godstog) 83,9% 90,0% 81,2% 68,9% 83,5% 83,5%
Regularitet (persontog) 95,2% 97,0% 95,4% 95,7% 96,2% 96,2%

Sist oppdatert: 20.01.2022

Sist oppdatert: 20.01.2022

Sist oppdatert: 20.01.2022