Punktlighetsstatistikk

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2021) Mål 2022 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 90,3% 90,0% 87,8% 88,4% 89,1% 84,4%
Flytogets ankomst til Gardermoen 94,8% 95,0% 91,8% 94,2% 93,9% 91,0%
Rushtid i Oslo 84,8% 85,0% 81,2% 81,1% 83,7% 75,6%
Alle godstog (uten malmtog) 79,9% 80,0% 77,7% 78,1% 76,2% 75,1%
Avgang fra Alnabru (godstog) 83,9% 90,0% 81,1% 76,0% 80,2% 67,1%
Regularitet (persontog) 95,1% 97,0% 96,7% 96,7% 96,2% 93,8%

Sist oppdatert: 23.06.2022

Sist oppdatert: 23.06.2022

Sist oppdatert: 23.06.2022