Nyhetsarkiv

 • Vil ha mer treffsikker bergsikring

  Som landets største byggherre for jernbanetunneler er Bane NOR opptatt av tunnelfagets utvikling. I den forbindelse har Bane NOR fått utarbeidet en ny rapport som gir enda bedre sikring av bergrommet ved bygging av tunneler, samt reduserte kostnader.

 • Prinsippavtale for Filipstad

  Etter mange års forarbeid og forhandlinger er grunneierne Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen enige med Oslo kommune om prinsippene for utviklingen av Filipstad.

 • Gode nyheter i revidert nasjonalbudsjett

  Det bevilges midler til styrket vedlikeholdsinnsats, framskynding av investeringsprosjekter og en støtteordning til godstransport på jernbane.

 • – Endringer skaper fremtidens jernbane

  I løpet av ti år skal Bane NOR investere 20 milliarder kroner i det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. – I 2030 blir Norge det første landet i verden hvor all togtrafikk styres gjennom ett system som kontrolleres fra ett datasenter. Det er ikke en evolusjon, men en revolusjon, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

 • Bane NOR Eiendom signerer med Go-Ahead

  Bane NOR Eiendom har inngått en tiårs leiekontrakt med Go-Ahead. Avtalen innebærer at alle tog som Go-Ahead skal benytte i sin norske virksomhet, skal bli vedlikeholdt ved Bane NOR Eiendoms nye togverksted på Kvaleberg i Stavanger.

 • Slik påvirker arbeidet på jernbanen togtrafikken i sommer

  Fra 22. juni 2019 skal Bane NOR gjøre omfattende arbeid på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel. I seks uker gjøres det vedlikehold og bygging som skal gi bedre punktlighet og kortere reisetid.

 • Store jobber på flere baner til helga

  Helga 11-12. mai stenges hele Kongsvingerbanen, samt deler av Sørlandsbanen og Hovedbanen, for viktig arbeid med vedlikehold og modernisering av strekningene.

 • Vedlikeholdsoversikt 2019

  Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2019. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Kongsvingbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen, Sørlandsbanen og i Osloområdet.

 • Arbeidshelg på flere baner 4-5. mai

  Nå er sesongen for vedlikehold og modernisering av banene i full gang. Helga 4-5. mai jobber vi blant annet på deler av Gjøvikbanen, Hovedbanen, Dovrebanen og Bergensbanen.

 • Kraftig løft i punktligheten både på Dovrebanen og for godstrafikken i april

  I april har både person- og godstog nådd punktlighetsmålene, med en punktlighet på henholdsvis 93,3 prosent for persontog og 83 prosent for godstog. Dette gjør at persontogene samlet ligger på 90,9 prosent hittil i år, mens godstogene ligger på 74,9 prosent.