Nyhetsarkiv

 • Hederlig omtale til Holmestrand stasjon

  Det ble mye ros til Holmestrand stasjon fra DOGA (Design og arkitektur Norge), under utdelingen av Innovasjonsprisen for universell utforming.

  Det ble mye ros til Holmestrand stasjon fra DOGA (Design og arkitektur Norge), under utdelingen av Innovasjonsprisen for universell utforming.
 • Ønsker større satsing på forskning og innovasjon

  Aktører fra hele anleggsnæringen ber samferdselsminister Knut Arild Hareide om å satse på et målrettet forsknings- og innovasjonsprogram for samferdselssektoren.

 • Jernbanen nødvendig for å nå klimamålene

  Regjeringen har lagt frem sin klimaplan for 2021-2030, der det blant annet stilles strenge krav til transportsektoren. Bane NOR ønsker planen velkommen, og er glade for at regjeringen ønsker videre satsing på jernbanen.

 • 2021: Det europeiske jernbaneåret

  EU-kommisjonen har bestemt at 2021 skal være jernbanens år. - Det er flott at EU retter søkelyset mot jernbanesektoren, sier Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund.

 • Lokket til jernbanen - og angrer ikke

  Aleksander, Marie, Marius og Vilde kommer fra ulike kanter av landet, til en jobb der de får bli med på å skape fremtidens jernbane. De er utdannet innen ulike fag, men vil alle påvirke livet til folk i bygd og by over store deler av Norge - og til kommende generasjoner togreisende.