Nyhetsarkiv

 • Vi forbereder oss på flom og solslyng

  Store snømengder i fjellet øker faren for flom og ras, og brått omslag til sterk sommervarme øker faren for solslyng.

 • Pinsearbeid på flere baner

  I pinsehelga gjøres jobber i regi av Bane NOR på Drammen stasjon, Kongsvingerbanen og Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm. Togene erstattes med buss.

 • Jobbehelg på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen

  Helga 23-24. mai skal Bane NOR jobbe høyt og lavt både på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Dette inngår som en del av omfattende oppgraderinger på begge banestrekningene. I tillegg gjøres ordinært vedlikehold.

 • Arbeid og koronatiltak påvirker trafikkbildet i Oslo i sommer

  Det skal gjøres utbedringer i Oslos kollektivtrafikk, på veiene rundt hovedstaden, samt på jernbanen i løpet av sommerukene. Dette, sammen med koronatiltak, påvirker reisen og det totale trafikkbildet.

 • Prøver ut "fisketog" mellom Narvik og Malmö

  Norges største godsoperatør på jernbanen, CargoNet, vurderer å kjøre en daglig godstogavgang mellom Narvik og Malmö fra og med 2021. Selskapet tror det kan bli god butikk både for godsbransjen og utenlandske kjøpere av norsk fersk fisk.

 • Vil bruke AI og maskinlæring for å inspisere jernbanen

  Bane NOR og Norsk Regnesentral har sammen fått innvilget en søknad om fire millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd til et innovasjonsprosjekt om automatisert inspeksjon av infrastrukturen ved hjelp av maskinlæring og AI.

  Bane NOR og Norsk Regnesentral har sammen fått innvilget en søknad om fire millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd til et innovasjonsprosjekt om automatisert inspeksjon av infrastrukturen ved hjelp av maskinlæring og AI.
 • Bane NOR om revidert nasjonalbudsjett

  – Vi har fått tydelige og positive avklaringer fra regjeringen om jernbaneutbygging. Koronapandemien har gitt en krevende økonomisk situasjon for landet så vi er meget fornøyde med å få ekstra bevilgninger for å holde fullt trykk i alle igangsatte byggeprosjekter, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

  Finansministeren overrekker forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 til Stortinget
 • Her stenges togtrafikken i sommer

  Flere aktører er involvert for at tog-, vei- og kollektivtrafikk skal gå så problemfritt som mulig gjennom sommerukene. Her finner du informasjon om hvilke strekninger som stenges , når de stenges og arbeidet som skal gjøres.

 • En jernbanereform med behov for endring

  Gi oss gjerne samme rammebetingelser og handlingsrom som Nye Veier. Vi er klare til å ta et slikt ansvar, utfordrer Gorm Frimannslund i et debattinnlegg i Aftenposten i dag.

 • Skinnelegging med ministeren på Follobanen

  Onsdag 6. mai besøkte samferdselsminister Knut Arild Hareide Follobaneanlegget i Oslo. Der fikk han blant annet se hvordan sporveksler på over 50 tonn fraktes inn i tunnelen ved hjelp av en spesialkran.