Kostnadene øker etter funn av mer kvikkleire

Å bygge moderne dobbeltspor gjennom Moss blir dyrere og mer tidkrevende enn forventet. Bane NOR jobber med å bedre grunnforholdene for å trygge innbyggere, togpassasjerer og ansatte.

Nye Moss stasjon. Illustrasjon

Tirsdag 11. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her står det at de vil fortsette satsingen på nytt dobbeltspor i Moss.

Sammen med ny Follobane skal prosjektet i Moss gi dobbelt så mange togavganger til regionen, kortere reisetid og et mer punktlig og forutsigbart togtilbud. I tillegg økes kapasiteten for mer klimavennlig godstransport på bane.

Har styrket bemanningen

Stortinget er tidligere varslet om at utbyggingen av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad vil koste mer enn forventet og ta lengre tid. Dette skyldes både korona og et krevende leverandørmarked. Den viktigste grunnen er imidlertid funn av større områder med kvikkleire i Moss.

– Vi setter sikkerheten først, så dette får naturligvis konsekvenser. Vi har alltid visst at grunnforholdene i deler av byen er vanskelige, og har planlagt ut fra det. Etter byggestart i 2019 ble det gjennomført flere undersøkelser. Da ble det klart at problemet er større enn vi først trodde, sier Stine Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR.

Prosjektet har styrket organisasjonen etter de nye kvikkeleirefunnene, og har nå flere fagpersoner med geologisk spisskompetanse. De kartlegger situasjonen og skal iverksette tiltak som styrker stabiliteten i området.

– Det er ikke Bane NOR som har skapt de vanskelige grunnforholdene her, men vi jobber for å løse problemet, sier Undrum.

Stine Undrum, konserndirektør, Bane NOR

Sikkerhetsfokus gir lengre byggetid

Åpningen av det nye dobbeltsporet og stasjonen i Moss utsettes med drøyt halvannet år, fra slutten av 2024 til høsten 2026.

I tillegg utvides kostnadsrammen for prosjektet med 7,4 milliarder kroner til om lag 17,9 milliarder. Styringsrammen – som prosjektet jobber etter – er økt med 5,3 milliarder kroner til om lag 14,9 milliarder.

– Dette speiler den krevende jobben vi har foran oss. For oss er det viktigste i Moss trygghet for innbyggerne, fremtidige togpassasjerer og de ansatte som jobber for jernbanen, sier Undrum.

Fakta om prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad:

  • 10 kilometer med nytt dobbeltspor.
  • Skal gi dobbelt så mange togavganger.
  • Ny reisetid på 30 minutter mellom Moss og Oslo.
  • Som del av planleggingen ble det gjort grunnundersøkelser i 2015/2016.
  • Byggestart var i 2019.
  • Nye grunnundersøkelserble gjennomført i 2019/2020. 
  • Undersøkelsene viste mer kvikkleire enn først antatt.
  • Prosjektet har ny styringsramme på 14,9 milliarder kroner.
  • Utbyggingen skal være ferdig høsten 2026.

Kontaktpersoner for pressen:
Stine Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR, mob: 975 29 310.
Simen Slette Sunde, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, mob: 958 08 483.