Jobber for flere universelt utformede stasjoner

31 av 334 jernbanestasjoner i Norge er universelt utformet, mens totalt 127 stasjoner er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi jobber stadig for å øke tallet slik at så mange som mulig kan bruke stasjonsområdene, uavhengig av funksjonsevne.

Nye Holmestrand stasjon ble åpnet for trafikk i november 2016. Stasjonen er universelt utformet og uten hindringer for rullestolbrukere. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

De fleste av dagens stasjoner ble bygget for mange år siden, før en begynte arbeidet med å tilrettelegge samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne. I dag skal alle nye stasjoner være universelt utformet. Det gjelder også eldre stasjoner som bygges om.

– Vi jobber hele tiden for å forbedre tilbudet for alle passasjerer. Vi forstår de problemene som rullestolbrukere opplever på mange av våre stasjoner. Å ta toget er noe vi ønsker skal være tilgjengelig for flest mulig, men det tar tid å fornye stasjonene, sier direktør for persontrafikk Terje Myrland i Bane NOR.

Ingen hindringer for rullestolbrukere

For å planlegge og gjennomføre større ombygginger, er Bane NOR avhengig av bevilgninger og oppdrag fra Jernbanedirektoratet. I dag bygges det både nytt og restaureres en rekke steder i landet. Alle disse stasjonene blir universelt utformet (se liste nederst på siden). Det innebærer blant annet at adkomsten til både plattformene og togene skal være tilgjengelige uten hindringer for rullestolbrukere.

I tillegg skal det være kunstige lederlinjer på plattformene, dørene til stasjonsbyggene skal kunne brukes av alle uten assistanse, det skal være godt skiltet og informasjon til de reisende skal gis både muntlig og skriftlig samtidig (i form av lyd over høyttaleranlegg og tekst på skjermer).

96 tilgjengelige stasjoner

Å oppgradere eldre stasjoner til en slik standard er kostnadskrevende.

– Vi må derfor bygge universell utforming samtidig med andre store forbedringer av stasjonene. På den måten får vi et stadig bedre tilbud til alle reisende, men det vil naturligvis ta lang tid før universell utforming er normen, sier direktør for stasjoner, Knut Øivind Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

31 stasjoner har denne standarden i dag, mens 96 har status som tilgjengelige. Det betyr at rullestolbrukere skal ha adgang til plattformene via ramper eller heis. Veiene til plattformene skal ikke være for bratte, og plattformhøyden må være minst 55 centimeter for å sikre av- og påstigning med rullestolrampe.

Tog med lave og høye gulv

Det er ikke bare utforming av stasjonene som betyr noe for passasjerene. Det gjør også togene. Det beste er en kombinasjon av høye plattformer og tog med lave gulv: En universelt utformet plattform er 76 centimeter høy. Her kan rullestolbrukere trille rett inn og ut av Flirt-togene.

Når det benyttes andre tog, må det brukes en mobil rullestolrampe. Disse togene har høyere gulv og skal etter hvert fases ut, slik at det kun er vogner med lave gulv som brukes.

Også dette arbeidet tar tid, og det jobbes stadig for å bedre tilbudet. På Trønderbanen heves nå plattformene på flere stasjoner, og nye tog med lave gulv skal settes i trafikk i 2021. 

Disse stasjonene er per oktober 2020 universelt utformet:
Askim, Greverud, Harestua, Heggedal, Hell, Holmestrand, Holmlia, Høvik, Knapstad, Kråkstad, Leangen, Ler, Moelv, Mysen, Nordby, Råde, Skotbu, Spikkestad, Spydeberg, Stabekk, Stange, Strømmen, Sørumsand, Tomter, Torp, Trondheim, Varingskollen, Voss, Værnes, Øksnavadporten, Åndalsnes.

Stasjoner som planlegges universelt utformet i løpet av 2021:
Vikhammer, Skansen, Røstad, Åsen, Røra, Ranheim, Skarnes, Nodeland, Oslo Lufthavn Gardermoen.

Stasjoner som planlegges/bygges ut nå med universell utforming (ferdige etter 2021):
Ski, Drammen, Gulskogen, Jaren, Arna, Moss, Nittedal, Movatn, Hakadal, Gjøvik.