Verksteder

Vi tilbyr lik og ikke-diskriminerende tilgang til verkstedanlegg og -tjenester for alle togselskap med tillatelse til å kjøre på norsk jernbaneinfrastruktur. Tilgangen reguleres gjennom en avtale (Tilgangsavtale) som inngås mellom Bane NOR Eiendom og det aktuelle togselskapet.

På denne siden:

Om tjenesten

Vårt hovedmål er å utvikle både nye og eksisterende verksteder, samt drifte disse på en effektiv og konkurransenøytral måte der det er flere tog- og vedlikeholds operatører som utfører sine tjenester. Verkstedene våre skal være komplette og tilrettelagt for fremtidens jernbane med et innovativt miljø innen kontinuerlig forbedring, helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Bane NOR Eiendom er ansvarlig for forretningsdrift og forvaltning av verkstedene, samt for å levere verkstedtilgang som tilfredsstiller kundenes og markedets behov.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Basert på behov kan tilgang til verksted tilpasses den enkelte aktør – enten gjennom leieavtaler som regulerer felles etablering av nye verkstedsprosjekter eller gjennom avtale om tilgang til eksisterende verksted/serviceanlegg og driftsbanegårder. 

En tilgangsavtale mellom Bane NOR Eiendom og et togselskap innebærer blant annet

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

Håndbok for verksteder

Verkstedhåndboken gir bestemmelser og retningslinjer om bruk av Bane NOR Eiendom A/S sine verksteder. Alle brukere av verkstedene skal kjenne til og følge de krav som Bane NOR Eiendom til en hver tid setter for bruk av verkstedene.

Verkstedhåndboken

Verkstedhåndboken regulerer aktiviteter relatert til bruk og tjenester inne på verkstedene. Aktivitetene relatert til togframføring og skifting er ikke regulert i denne håndboken.

Kontaktinformasjon

;