Verksteder

Bane NOR har 15 verksteder der togselskapene får reparert og vedlikeholdt lokomotiv og vogner. Vi skal tilby lik og ikke diskriminerende tilgang til verkstedanlegg og verkstedtjenester for alle togselskap med tillatelse til å kjøre på norsk jernbaneinfrastruktur. Tilgangen reguleres gjennom tilgangsavtaler som inngås mellom Bane NOR Eiendom og det aktuelle Jernbaneforetaket.

Om tjenesten

Vårt hovedmål er å utvikle både nye og eksisterende verksteder, samt drifte disse på en effektiv og konkurransenøytral måte der det er flere tog- og vedlikeholds operatører som utfører sine tjenester. Verkstedene våre skal være komplette og tilrettelagt for fremtidens jernbane med et innovativt miljø innen kontinuerlig forbedring, helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Eiendomssjefer i Bane NOR Eiendom er ansvarlig for forretningsdrift og forvaltning av verkstedene, samt for å levere verkstedtilgang som tilfredsstiller kundenes og markedets behov.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Basert på behov kan tilgang til verksted tilpasses den enkelte aktør – enten gjennom leieavtaler som regulerer felles etablering av nye verkstedsprosjekter eller gjennom avtale om tilgang/kapasitet i eksisterende verksted/serviceanlegg og driftsbanegårder. 

En tilgangsavtale innebærer i alle tilfeller at man inngår et leieforhold hvor Bane NOR Eiendom:

  1. Er ansvarlig for verkstedsbygg og alt fastmontert utstyr i verkstedsbygget. Bane NOR Eiendom er også ansvarlig for at alt fastmontert utstyr er godkjent etter gjeldende regelverk, samt at det blir vedlikeholdt iht. leverandørens anbefalinger for sikker drift.
  2. I tilfeller da tilgangen til verkstedanlegg og relaterte verkstedtjenester skal fordeles mellom flere brukere skal Bane NOR Eiendom gjennom en definert tildelingsprosess utarbeide en sporbruksplan som grunnlag for tildeling og fordeling av verkstedkapasitet, Den endelige sporbruksplanen (Grunnplan) skal foreligge senest 30 dager før iverksettelsen av neste rutetermin. Den endelige sporbruksplanen skal snarest oversendes til aktuelle Jernbaneforetak.

Leietager må selv sikre at alt personell har gjennomgått nødvendig opplæring og innehar godkjente sertifiseringer før maskiner og utstyr tas i bruk. Ved behov for opplæring må driftsleder i Bane NOR kontaktes.

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

 Kontaktinformasjon

;