Togradio

"GSM-R", eller "GSM for Rail", er en felles europeisk standard for mobilkommunikasjon på jernbanen. Den er basert på allmenne GSM funksjoner, samt funksjonalitet tilpasset jernbanen.

Hva innebærer GSM-R?

GSM-R mobilnett 

GSM for Rail, eller GSM-R, er den europeiske standarden for mobilkommunikasjon på jernbanen. 

GSM-R byggjer på mobilstandarden GSM. I tillegg tilfredsstiller systemet dei krava til tryggleik og tilgjengelegheit som er spesielle for jernbanen. GSM-R har fleire prioritetsnivå på samtalar, rask oppkoplingstid, naudoppkalling og gruppesamtalar.

GSM-R gjev full radiodekning langs spora og i alle jernbanetunnelane, og Bane NOR har høve til å bruke Telenor sitt nett (roaming). GSM-R mobilnettet vart bygd ut med full dekning langs sporet innan 1.1.2007.

Bane NOR eig GSM-R systemet. Operasjonssenter Marienborg i Trondheim opererer GSM-R nettet, både dei sentrale systema og lokale GSM-R anlegg langs jernbanen. Nettet vert overvaka heile døgnet for å sikre maksimal tilgjengelegheit for GSM-R brukarane.

Godkjente GSM-R terminaler 

GSM-R terminaler som skal benyttes i det norske GSM-R nettet må ha en europeisk godkjenning, EC Declaration of Conformity, CE merking samt oppfylle kravene til GSM-R utstyr i henhold til EIRENE og ETSI spesifikasjonene.

Det må kun benyttes godkjente GSM-R terminaler, og det er bruker sitt ansvar å påse at utstyret som benyttes til enhver tid er godkjent.

Bane NOR anbefaler derfor at brukerne kontakter sine leverandører for oppdatert informasjon vedrørende godkjenning. 

Hvordan skaffe GSM-R utstyr?

Bane NOR forhandler ikke lenger GSM-R utstyr til eksterne firma. Under finner du link til leverandører/forhandlere av GSM-R terminaler. Oversikten er ikke komplett, og leverandører og forhandlere som ønsker link til sine hjemmesider bes ta kontakt med OPM brukerstøtte

Bestilling GSM-R abonnement (SIM-kort)

GSM-R abonnement for ERTMS ombordutstyr

Tog/kjøretøy som skal trafikkere på ERTMS-utstyrte jernbanestrekninger i Norge har behov for dedikerte SIM-kort(2 stk) som kun skal benyttes til ombordutstyr for ERTMS/ETCS. Dette kan bestilles på eksisterende eller nytt kundeforhold som togoperatør har eller vil opprette med Bane NOR.

Bestillingsskjemaet på denne siden kan brukes til å bestille kryptonøkler separat eller sammen med SIM-kort bestilling. Se for øvrig mer spesifikk info i skjemaet.

Bestilling ETCS abonnement (SIM-kort)

OPM brukerstøtte

Mer informasjon

 

Bane NOR sine interne brukere 

OPM brukerstøtte fungerer som 1.linje support for denne kategorien brukere. Interne brukere retter alle henvendelser direkte til OPM brukerstøtte.

Brukere for eksterne trafikkutøvere

For brukere fra eksterne trafikkutøvere vil OPM brukerstøtte fungere som 2.linje support. Brukerne skal derfor i første omgang henvende seg til sine respektive driftsoperative sentre. Disse vil selv håndtere henvendelsen eller eventuelt rute den videre til OPM brukerstøtte hvis nødvendig.

Vi håndterer følgende brukerstøtte døgnkontinuerlig, 365 dager i året:

  1. Generelle spørsmål og henvendelser rundt GSM-R
  2. Feilmeldinger
  3. Bestillinger
  4. Varsling av planlagte og uforutsette driftsavvik