Tilrettelegging for alternativ transport

Det er vårt ansvar å tilrettelegge for at togselskap kan kjøre alternativ transport når det ikke kan kjøres tog. Her kan du laste ned gjeldende avtaler for alternativ transport.

Det er vårt ansvar å legge til rette for at togselskapene kan kjøre alternativ transport når det ikke kan kjøres tog. Et eksempel er ordningen buss for tog ved planlagte innstillinger knyttet til vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Togselskapene på sin side har ansvar for planleggingen og gjennomføringen av den alternative transporten og har ansvar for egne passasjerer.