Prosess for nytt togselskap

Jernbaneforetak som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med Bane NOR.

For å få dette må man ha lisens og sikkerhetssertifikat, som behandles og avgjøres av Statens jernbanetilsyn. I tillegg kreves en økonomisk garanti.

Statens jernbanetilsyn

Jernbanevirksomheter som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha tilgang til å trafikkere. De må ha både lisens og sikkerhetssertifikat med hjemmel i jernbaneforskriften.

Lisens gis når virksomheten kan dokumentere god vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet samt forsikring/garanti i henhold til forskriftskrav.