Offentliggjøring av nettveiledningen for 2025

Fredag 8. desember ble nettveiledningen (Network Statement) for 2025 offentliggjort.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 14. desember 2023 klokken 09:43

Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Nettveiledningen var ute på høring i perioden 1. september til 13. oktober.

Samrådsmøte og høringsmøte for togselskapene ble avholdt henholdsvis 28. september og 10. november. 

VI takker for deltakelse og nyttige innspill fra både togselskapene og andre interessenter. Høringsrapport blir sendt ut før jul. 

På nyåret starter arbeidet med nettveiledningen for 2026. Om alt går etter planen vil den gamle nettsiden avvikles og nettveiledningen for 2026 vil kunne publiseres i sin helhet med oppdatert design på nye nettsider.

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

For detaljert informasjon om kapasitetsfordeling, priser og infrastruktur, se Network Statement.


Publisert: 14. desember 2023 klokken 09:43