Knapstad

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Parkering
Fasiliteter

Togretninger:
Oslo, Mysen, Rakkestad
 
Om stasjonen:
Knapstad holdeplass ligger 41,79 km fra Oslo S og på Østfoldbanens Østre linjes kilometer 17,48 fra Ski. Holdeplassen ble åpnet som stoppested i 1912. Stasjonen har universell utforming.

Kommune: Indre Østfold
Fylke: Viken 
Beliggenhet: Gaupefaret, 1823 Knapstad
 

Bane: Østfoldbanen, østre linje

Ved buss for tog: Bussene kjører fra bussholdeplassene Knapstad i Spydebergveien. Gangavstand til holdeplassene er ca. 500 meter.

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Fremkommelighet
 • Adkomst til plattform (HC)

  Trinnfri adkomst til plattformen.

 • Parkering for bevegelseshemmede

  2 HC p-plasser tett på plattform med hinderfri adkomst til plattform.

Parkering
 • Parkering

  Parkeringsplasser ved stasjonen: 36

  Gratis parkering for togreisende, maks 14 dager.

  All parkering skjer på eget ansvar. Hensatte kjøretøy kan taues bort. Merk at det alltid er skiltingen på stedet som gjelder. 

 • Parkering for bevegelseshemmede

  2 HC p-plasser tett på plattform med hinderfri adkomst til plattform.

Fasiliteter
 • Leskur
 • Sykkelstativ

  10 p-plasser med tak.