Bratsbergbanen

Bratsbergbanen er 44 kilometer lang fra Porsgrunn til Nordagutu. Banen har forbindelse med Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Bratsbergbanen går gjennom Porsgrunn og Skien før den tar innover i Telemark gjennom Valebø til Nordagutu på Sørlandsbanen.

Porsgrunn stasjon, Bratsbergbanen. (Foto: Njål Svingheim)
Opprinnelig omfattet Bratsbergbanen strekningen fra Borgestad til Notodden og banen var en del av Norsk Hydros transportlinje fra Rjukan til Herøya. I dag utgjør Bartsbergbanen offisielt strekningen Porsgrunn - Nordagutu.

Trafikk og tilstand

Bratsbergbanens sørlige del (Porsgrunn – Skien) inngår trafikkmessig i Vestfoldbanen og er således en del av intercitynettet på Østlandet. På strekningen Skien – Nordagutu er det persontogene mellom Grenland og Notodden som dominerer.

Banen er også en viktig forbindelsesbane mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og en omledningsrute ved driftsavvik på Sørlandsbanen. Banens viktigste funksjon er som bindeledd mellom Grenland og Midtre Telemark. Banens kontaktledningsanlegg er gammelt og trenger fornyelser.

Muligheter

Telemark fylke ønsker å styrke persontrafikken på Bratsbergbanen. Bane NOR anser strekningen som et viktig bindeledd mellom Vestfold- og Sørlandsbanen uavhengig av dette. Lokaltogene benytter nå Notodden stasjon (som tilhører Tinnosbanen) i stedet for Notodden kollektivterminal som endestasjon.

Fakta:

·         Banelengde: 44 km

·         Elektrifisert: 1936/1949

·         Fjernstyring: 1972

·         Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 3

 Valebø stasjon mellom Skien og Nordagutu. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>