Vinstra stasjon

Adresse
Vinstra Skysstasjon, Nedregt.49, 2640 Vinstra