Ulsberg stasjon

Ulsberg stasjon ligger på Dovrebanen i Rennebu i Trøndelag. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Ulsberg stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen