Trolldalen stasjon

Trolldalen stasjon ligger på Bergensbanen i Ringerike i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor i tunnel på Trolldalen stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen