Tretten stasjon

Tretten stasjon ligger på Dovrebanen i Øyer i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Tretten stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen