Støren stasjon

Støren stasjon i Midtre Gauldal ligger på Dovrebanen. Herfra kan du ta toget mot Trondheim, Oslo S, Røros, Hamar og Oppdal.