Sørli stasjon

Sørli stasjon ligger på Dovrebanen i Stange i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Sørli stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen