Soknedal stasjon

Soknedal stasjon ligger på Dovrebanen i Midtre Gauldal i Trøndelag. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygninger på Soknedal stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen