Sokna stasjon

Sokna stasjon ligger på Bergensbanen i Ringerike i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Sokna stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen