Søberg stasjon

Søberg stasjon ligger på Dovrebanen i Melhus i Trøndelag. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Søberg stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen