Seterstøa stasjon

Seterstøa stasjon ligger på Kongsvingerbanen i Nes i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Seterstøa stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen