Sem stasjon

Sem stasjon ligger på Vestfoldbanen i Tønsberg i Vestfold. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Sem stasjon

Foto: Peter Fiskerstrand

Om stasjonen

Her finner du stasjonen