Sandermosen stasjon

Sandermosen stasjon ligger på Gjøvikbanen i Oslo. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Sandermosen stasjon

Foto: Chell Hill, Bane NOR Eiendom

Om stasjonen

Her finner du stasjonen