Sander stasjon

Sander stasjon ligger på Kongsvingerbanen i Sør-Odalen i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Sander stasjon

Foto: Bane NOR Eiendom

Om stasjonen

Her finner du stasjonen