Sandbukta stasjon

Sandbukta stasjon ligger på Østfoldbanen i Moss i Østfold. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Sandbukta stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen