Rudshøgda stasjon

Rudshøgda stasjon ligger på Dovrebanen i Ringsaker i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Rudshøgda stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen