Roven stasjon

Roven stasjon ligger på Kongsvingerbanen i Lillestrøm i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Roven stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen