Rakkestad stasjon

Rakkestad stasjon ligger på Østfoldbanens østre linje. Herfra kan du ta toget mot Oslo.