Øyer stasjon

Øyer stasjon ligger på Dovrebanen i Øyer i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Øyer stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen