Ørtfjell stasjon

Ørtfjell stasjon ligger på Nordlandsbanen i Rana i Nordland. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Ørtfjell stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen