Onsøy stasjon

Onsøy stasjon ligger på Østfoldbanen i Fredrikstad i Østfold. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygninger på Onsøy stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen