Nypan stasjon

Nypan stasjon ligger på Dovrebanen i Melhus i Trøndelag. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Nypan stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen