Nykirke stasjon

Nykirke stasjon ligger på Vestfoldbanen i Horten i Vestfold. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor i tunnel på Nykirke stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen