Movatn stasjon

Movatn stasjon i Oslo ligger på Gjøvikbanen. Herfra kan du ta toget mot Gjøvik, Jaren ogf Oslo S.